Hizmetlerimiz

Yem Fiyatları

YEMLER

50 KG BUĞDAY gdosuz 90TL

50 KG YUMURTA YEMİ TOZ gdosuz 130TL

50 KG YUMURTA YEMİ PELET gdosuz 130 TL

50 KG CİVCİV YEMİ gdosuz140TL

50 KG ETLİK YEM gdosuz150 TL

50 KG KUZU YEMİ gdosuz 90TL

50 KG BESİ YEMİ gdosuz85TL

50 KG SÜT YEMİ gdosuz 87 TL

40 KG KIRIK MISIR 75TL

30 KG RAZMOL 42 TL

10 KG TAVUK YUMURTA TOZ gdosuz 30 TL

10 KG TAVUK YUMURTA PELET gdosuz30 

10 KG CİVCİV YEMİ gdosuz 32 TL

10 KG PİLİÇ YEMİ gdosuz 32 TL

5 KG TAVUK YUMURTA TOZ gdosuz16 TL

5 KG TAVUK YUMURTA PELET gdosuz 16

5 KG CİVCİV YEMİ gdosuz 17 TL

5 KG PİLİÇ YEMİ gdosuz17 TL

KÖPEK MAMASI

15 KG GOODY KUZU ETLİ 55 TL

20 KG PACO DANA ETLİ 85 TL

MICHO KEDİ MAMASI 150 TL