Hizmetlerimiz

Yem Fiyatları

YEMLER

50 KG BUĞDAY gdosuz 130TL

50 KG YUMURTA YEMİ TOZ gdosuz 200TL

50 KG YUMURTA YEMİ PELET gdosuz 200 TL

50 KG CİVCİV YEMİ gdosuz 210TL

50 KG ETLİK YEM gdosuz 200TL

50 KG KUZU YEMİ gdosuz 128TL

50 KG BESİ YEMİ gdosuz 125TL

50 KG SÜT YEMİ gdosuz 125TL

40 KG KIRIK MISIR 100TL

35 KG RAZMOL 75TL

10 KG TAVUK YUMURTA TOZ gdosuz 42 TL

10 KG TAVUK YUMURTA PELET gdosuz 42TL 

10 KG CİVCİV YEMİ gdosuz 44TL

10 KG PİLİÇ YEMİ gdosuz 44TL

5 KG TAVUK YUMURTA TOZ gdosuz  22TL

5 KG TAVUK YUMURTA PELET gdosuz 22TL 

5 KG CİVCİV YEMİ gdosuz 24 TL

5 KG PİLİÇ YEMİ gdosuz 24 TL

KÖPEK MAMASI

15 KG GOODY KUZU ETLİ 70 TL

MICHO KEDİ MAMASI 195 TL